Newyddion S4C

Eira Mawrth: Ysgolion ar gau yn y de a'r de orllewin

08/03/2023

Eira Mawrth: Ysgolion ar gau yn y de a'r de orllewin

Mae eira wedi taro rhannau o'r de a'r de orllewin fore Mercher gan orfodi nifer o ysgolion i gau. 

Mae rhai ysgolion yn siroedd Caerffilli, Rhondda Cynon Taf, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Blaenau Gwent, Caerdydd, Merthyr Tudful, Bro Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro wedi cyhoeddi eu bod ar gau. 

Daeth y rhybudd ar gyfer rhai ardaloedd yn y de a'r gorllewin i rym am 00:00 fore Mercher. Ac mae rhybudd am eira trwm mewn ambell ardal rhwng dyddiau Iau a Gwener

Image
Cennin Pedr yn yr eira
Cennin Pedr yn yr eira yn Sanclêr

Mae yna rybuddion y gall yr eira achosi trafferthion ar y ffyrdd ac oedi ar drafnidiaeth gyhoeddus. Bu'n rhai i faes awyr Bryste gau am gyfnod fore Mercher. Mae'r safle bellach wedi ail agor. Ond mae'r maes awyr yn rhybuddio fod y tywydd wedi amharu ar eu gwasanaethau. 

Yng Nghymru, dywedodd y Swyddfa Dywydd fod posibilrwydd y gallai'r eira effeithio ar gyflenwadau pŵer, yn enwedig mewn cymunedau gwledig. 

Mae'r rhybudd ar gyfer y siroedd canlynol ddydd Mercher. 

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gâr
 • Ceredigion
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg           

 

Mae'r Swyddfa Dywydd hefyd wedi cyhoeddi rhybudd melyn arall am eira sy'n ymestyn ymhellach tua'r gogledd, a fydd yn dod i rym fore Iau. Gallai fwrw eira'n drwm mewn ambell ardal, yn ôl y swyddfa.

Fe fydd y rhybudd yn dod i rym am 07:00 fore Iau tan 14:00 brynhawn Gwener ar gyfer y siroedd canlynol

 • Ceredigion
 • Sir Gaerfyrddin 
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir Y Fflint 
 • Gwynedd
 • Ynys Môn
 • Sir Fynwy
 • Powys
 • Wrecsam 

Llun: Dylan Morris

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.