Newyddion S4C

Undeb yr RMT

Aelodau'r RMT yn rhoi'r gorau i streicio

NS4C 07/03/2023

Mae undeb rheilffyrdd yr RMT wedi cyhoeddi nos Fawrth na fydd gweithwyr Network Rail yn streicio. 

Maen nhw wedi gohirio unrhyw weithredu ar ôl derbyn cynnig newydd yn ymwneud â chyflogau.

Roedd aelodau'r undeb i fod i streicio ar 16 Mawrth.

Mae disgwyl y bydd trafferthion i deithwyr bryd hynny gan fod gweithwyr o gwmniau tren eraill yn bwriadu streicio. Ond mae'n bur debyg y bydd penderfyniad aelodau'r RMT i beidio streicio, yn lleddfu'r trafferthion hynny.   

Dywedodd llefarydd ar ran undeb yr RMT : " Mae'r Pwyllgor Gweithredol wedi gwneud penderfyniad sy'n golygu na fydd streiciau, ar ol i'r cyflogwr gynnig pecyn cyflog newydd." 

Dywedodd llefarydd ar ran Network Rail bod y cyhoeddiad yn rhyddhâd i deithwyr.  

 

 

      

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.