Newyddion S4C

Elin Jones x Senedd

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Y Senedd i gynnal diwrnod menywod

NS4C 08/03/2023

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y caiff diwrnod menywod ei gynnal yn y Senedd.

Am un diwrnod ym mis Hydref, bydd yn ddiwrnod menywod yn y Senedd, gyda’r nod o ennyn brwdfrydedd y genhedlaeth nesaf o fenywod ym maes gwleidyddiaeth. 

Bydd 'Lle i Ni: Diwrnod Menywod yn y Senedd' yn ddigwyddiad o bwys a drefnwyd gan Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru ac Elect Her, medd Llywodraeth Cymru.

Caiff y digwyddiad ei gynnal yn y Senedd ddydd Sadwrn 21 Hydref 2023, a’r nod yw "dwyn menywod Cymru at ei gilydd i gysylltu, ysgogi a hyrwyddo eu rôl yn nemocratiaeth Cymru."

Mi fydd sesiynau, gweithdai a chyfarfodydd gydag aelodau benywaidd o’r Senedd ar y diwrnod.

'Grymuso ac ysbrydoli'

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, mae Llywydd y Senedd, Elin Jones AS yn falch o gyhoeddi cefnogaeth y Senedd i’r digwyddiad.

"Dyma gefnogi nod 'Lle i Ni' i’r eithaf, er mwyn grymuso ac ysbrydoli amrywiaeth ehangach o fenywod i roi cynnig ar fyd gwleidyddiaeth," meddai.

"Mae gan y Senedd hanes cryf o gynrychiolaeth gan fenywod, ond rhaid inni barhau i wneud popeth o fewn ein gallu i annog y genhedlaeth nesaf. Bydd y digwyddiad neilltuol yma’r hydref hwn yn cynnig cyfleoedd i fenywod ddod o hyd i’w llais a mynnu eu lle wrth galon gwleidyddiaeth Cymru.”

Ychwanegodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt: "Mae ein cynllun, Hyrwyddo Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau yng Nghymru yn nodi ein huchelgais i gyflawni cydraddoldeb ac mae'n cynnwys ymrwymiadau sy'n ymwneud â gwella cynrychiolaeth mewn rolau arweiniol.

“Mae’r digwyddiadau yn enghraifft berffaith o’r modd y gall menywod o bob cefndir gwahanol gydweithio i gyflawni’r newid sydd angen i ni ei weld.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.