Newyddion S4C

Cwest yn agor i farwolaeth actores o ardal Corwen

Newyddion S4C 06/03/2023

Cwest yn agor i farwolaeth actores o ardal Corwen

Mae cwest wedi clywed am "gyfres o fethiannau" arweiniodd at farwolaeth actores ifanc o ardal Corwen.

Bu farw Sara Anest Jones, 25 yn Ysbyty Brenhinol Stoke ar ôl bod mewn gwrthdrawiad car ger Bangor yn 2021. 

Bu farw person arall yn y digwyddiad sef Gemma Pasage Adran, 32, a oedd yn nyrs o'r Ffilipinau. Fe glywodd cwest i’w hachos hi bod gan Sara Anest Jones deirgwaith y lefel gyfreithlon o alcohol yn ei gwaed. 

Yn Stoke ddydd Llun, cafodd cwest llawn ei agor i farwolaeth Ms Jones.

Clywodd y gwrandawiad gan ei rhieni, a ddisgrifiodd Sara fel merch "llawn bywyd, llawn hwyl." Ond roedd hi hefyd wedi cael triniaeth ar gyfer nifer o gyflyrau iechyd meddwl yn cynnwys gorbyrder ac anorecsia.

Wedi’r gwrthdrawiad, cafodd Ms Jones ei hedfan yn syth i’r uned trawma arbenigol yn Ysbyty Stoke. Ond fe glywodd y cwest bod nifer o fethiannau wedi digwydd yn y driniaeth y derbyniodd hi yno.

Roedd sgan CT o Ysbyty Gwynedd wedi dangos ei bod hi’n bosib bod gan Sara anaf i’w pherfedd.

Ond ni wnaeth staff yn Stoke ymchwilio ymhellach i hynny wedi iddi gyrraedd. Yn y gwrandawiad, clywyd na chafodd hi ei gweld gan arbenigwr yn y maes hwnnw, daeth neb ati ar y wardiau, a mi fethodd nyrsys roi gwybod i arbenigwyr pan oedd ei chyflwr yn dirywio.

Ac er i’w mam ddweud wrth staff yr ysbyty bod bol ei merch yn galed, wnaethon nhw ddim ymchwilio i hynny chwaith.

Ar 2 Ebrill, bu farw Sara. Dangosodd archwiliad post mortem bod ganddi dwll un centimetr o hyd yn ei pherfedd a bron i litr o hylif yn ei bol. Roedd hynny wedi ei gwenwyno.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd Iechyd lleol yn Stoke bod marwolaeth Sara Jones wedi cal ei deimlo drwy’r Bwrdd, a’u bod nhw’n ceisio dysgu gwersi ers hynny.

Mae’r gwrandawiad yn parhau. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.