Newyddion S4C

Côr Ysgol y Strade yn fuddugol mewn cystadleuaeth ym Manceinion

07/03/2023
Ysgol y Strade

Mae Ysgol y Strade wedi ennill cystadleuaeth côr ym Manceinion.

Ers 2019 maen nhw wedi cystadlu yng Nghystadleuaeth Corau Amatur Manceinion, ac eleni, yr ysgol uwchradd o Lanelli oedd y côr buddugol.

Roedd 15 o gorau yn cystadlu, a'r Strade oedd yr unig ysgol a chôr o Gymru yn eu plith.

Pan gafodd y canlyniad ei gyhoeddi, roedd y plant wedi cyffroi'n fawr.

"O'dd pawb wedi dechre sgrechen," meddai Matilda sydd ym Mlwyddyn 7.

"O'dd pawb yn crio, sgrechen, chwerthin."

Dywedodd Ioan sydd hefyd yn ddisgybl blwyddyn 7 bod ennill yn ei flwyddyn gyntaf gyda'r côr yn wych.

"Hwn o'dd y trip gyntaf gyda'r côr, fel go iawn, a ni 'di ennill so 'odd jyst llawer o cyffro."

Creu ffrindiau

Dros y misoedd diwethaf mae'r côr wedi bod yn gweithio'n galed yn ymarfer ar gyfer y gystadleuaeth.

I rai disgyblion, mae canu yn y côr wedi eu helpu i greu ffrindiau.

"Mae wedi bod yn neis cael cwrdd pobl newydd oni ddim yn gwybod cyn y trip," meddai Matilda.

Ychwanegodd Seren fod "y côr fel teulu bach."

Mae'r côr hefyd yn paratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd a thaith i Disneyland Paris.

Dywedodd Matlida: "Mae Mr Davies wedi dechre plano trip i Paris, a gobitho gewni canu ar lwyfan Disney."

"Ni gyd wedi cwrdd yn ysgol uwchradd, so ni 'di cal chance i fynd ar gwylie gyda'n gilydd," medd Steffan.

"Pan ni'n mynd i Ffrainc bydd e fel sioc rili, enwedig i fi achos bod fi heb fod tramor ers ages."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.