Newyddion S4C

Eira PA

Rhybudd melyn am eira i'r rhan fwyaf o Gymru ddiwedd yr wythnos

NS4C 07/03/2023

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi ymestyn ei rhybudd melyn am eira i rannau helaeth o Gymru yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Mae'r Swyddfa yn darogan y bydd yr eira yn effeithio ar siroedd y de a'r de orllewin i ddechrau o 00:00 nos Fawrth, hyd at 09:00 fore dydd Iau - ac yna i'r rhan fwyaf o Gymru dydd Iau.

Fe allai achosi ychydig o drafferthion ar y ffyrdd ac mewn cymunedau gwledig.

Y siroedd lle gallai eira ddisgyn dros nos Fawrth ac yn ystod dydd Mercher yw:

 • Blaenau Gwent
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Caerffili
 • Caerdydd
 • Sir Gâr
 • Ceredigion
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Casnewydd
 • Sir Benfro
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Abertawe
 • Torfaen
 • Bro Morgannwg           

Mae rhybudd melyn hefyd ar gyfer eira mewn grym rhwng 03:00 fore Iau a 18:00 nos Wener yn y gogledd a'r canolbarth, yn benodol yn y siroedd canlynol:  

 • Ceredigion
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir Y Fflint 
 • Gwynedd
 • Ynys Môn
 • Powys
 • Wrecsam 

 

Prif lun: PA

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.