Newyddion S4C

Traeth Dawlish

Merch o Wcráin wedi marw ar ôl cael ei darganfod yn anymwybodol ar draeth yn Nyfnaint

NS4C 06/03/2023

Mae heddlu'n cynnal  ymchwiliad wedi i ferch 14 oed, yn wreiddiol o Wcráin, gael ei darganfod yn farw ar draeth yn Nyfnaint. 

Cafodd swyddogion eu galw yn dilyn adroddiadau bod merch wedi diflannu yn ardal Dawlish yn y sir ddydd Sadwrn. 

Bu'r heddlu a gwylwyr y glannau yn chwilio amdani, a chafodd ei darganfod yn anymwybodol ar draeth Dawlish. 

Cafodd ei chludo i'r ysbyty, lle bu farw yn ddiweddarach. 

Dywedodd Prif Arolygydd Heddlu Dyfnaint a Chernyw, Becky Williams: "Roedd y ferch a fu farw yn wreiddiol o Wcráin a oedd yn byw yn ardal Dawlish. 

"Mae'r llu wedi cysylltu â Llysgenhadaeth Wcráin ac mae'r Swyddfa Gartref hefyd yn ymwybodol o'r achos. 

"Ar hyn o bryd mae'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un heb esboniad ac mae ymchwiliad yn parhau i'r union amgylchiadau."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.