Newyddion S4C

Stanley Johnson

Byddai Boris Johnson yn urddo’i dad yn beth ‘digywilydd tu hwnt’ medd Kier Starmer

NS4C 06/03/2023

Byddai gweld Boris Johnson yn urddo’i dad Stanley Johnson yn Farchog yn beth ‘digywilydd tu hwnt’, yn ôl arweinydd y blaid Llafur, Syr Kier Starmer.

Mae adroddiad ym mhapur newydd The Times yn awgrymu bod y cyn prif weinidog wedi cynnwys ei dad ymysg oddeutu 100 o enwau sydd wedi eu hawgrymu ar gyfer anrhydedd, fel rhan o’i restr anrhydeddau ymddiswyddo.

Dywedodd Syr Kier Starmer: “Mae’r syniad o gyn-brif weinidog yn anrhydeddu ei dad – am ei wasanaethau - i beth? Mae’r syniad o Boris Johnson yn urddo’i dad fel marchog – mae’r frawddeg yna yn wirion bost.

“Mae’n nodweddiadol o ddyn fel Johnson. Mi fydd y cyhoedd yn meddwl fod o’n beth gwbl gywilyddus.”

Dywedodd gweinidog y cabinet Michelle Donelan mai “adroddiadau yn unig” oedd y rhai oedd yn awgrymu y byddai Johnson yn anrhydeddu ei dad, gan bwysleisio bod ganddo'r hawl i anrhydeddu pwy bynnag y mynnai.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.