Newyddion S4C

Croes Brenin Sior

Croes Brenin Siôr y GIG yn cael ei osod yn Amgueddfa Sain Ffagan

NS4C 04/03/2023

Mae Croes Brenin Siôr, a gyflwynwyd i’r GIG yng Nghymru, yn cael ei harddangos yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

Mae’r Groes, sef y fedal uchaf am ddewrder sy’n cael ei rhoi i sifiliaid yn y Deyrnas Unedig, wrth galon yr arddangosfa “Cymru…diolch am y GIG” yn Sain Ffagan, i nodi pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd yn 75 oed.

Ymunodd Prif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, a Dr Ami Jones, Meddyg Ymgynghorol Gofal Dwys, gyda Sioned Hughes, Pennaeth Hanes ac Archaeoleg, Amgueddfa Cymru, i weld yr arddangosfa.

Bydd yr amgueddfa yn gartref parhaol i’r fedal, a gyflwynwyd i Mrs Paget a Dr Jones gan Ei Mawrhydi Y Frenhines Elizabeth mewn seremoni yng Nghastell Windsor fis Gorffennaf y llynedd.

Dywedodd Judith Paget bod y fedal yn dangos y gwerthfawofiaf at weithwyr iechyd yn ystod y pandemig.

“Rwy’n falch iawn bod gan y fedal gartref parhaol fel rhan o’r casgliad cenedlaethol yn yr amgueddfa, lle mae’n atgof balch o ymroddiad gwych gweithlu’r GIG yng Nghymru.

“Mae’r fedal yn cydnabod gwasanaeth pawb sydd wedi gweithio i’r GIG ers ei sefydlu ym 1948, ymroddiad i ddyletswydd a ddaeth i’r amlwg yn ystod y pandemig.”

'Braint'

Dywedodd Sioned Hughes bod gan y GIG lle arbennig yng nghalon bywyd cenedlaethol Cymru, a bod y fedal yn hawlio ei le yn yr amgueddfa.

“Rydym yn falch o arddangos Croes y Brenin Siôr ochr yn ochr â gwrthrychau eraill sy’n adrodd hanes y GIG yng Nghymru.

“Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn perthyn i bobl Cymru ac mae lle arbennig iddo wrth galon ein bywyd cenedlaethol.

"Mae’r GIG ac Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, yn dathlu eu pen-blwyddi yn 75 oed eleni ac felly mae’n addas fod y fedal yn cael ei harddangos yn y galeri “Cymru…’ i bawb gael ei gweld.”

Bydd yr arddangosfa i'w gweld tan 5 Mawrth y flwyddyn nesaf. Mae gwaith cynllunio ar y gweill i arddangos y fedal ledled Cymru o’r flwyddyn nesaf ymlaen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.