Newyddion S4C

Daeargryn yn taro rhannau o'r de nos Wener

Daeargryn yn taro rhannau o'r de nos Wener

NS4C 25/02/2023

Fe brofodd rhannau o dde Cymru ddaeargryn bychan nos Wener.

Digwyddodd y daeargryn am 23:59 ac yn ôl Arolwg Daearegol Prydain, roedd yn mesur 3.7 ar y raddfa Richter.

Roedd canolbwynt y digwyddiad ym Mrynmawr ym Mlaenau Gwent.

Caiff daeargrynfeydd ar y raddfa Richter rhwng 3.0 a 3.9 eu disgrifio fel rhai sydd yn cael eu teimlo gan bobl ac fe allai ysgwyd gwrthrychau mewn tai, ond nid ydynt yn achosi difrod sylweddol.

Nid oes adroddiadau fod neb wedi eu hanafu, ond fe gafodd effeithiau'r daeargryn ei deimlo hyd at 30 milltir i ffwrdd o'i ganolbwynt mewn ardaloedd yn cynnwys Caerdydd, Crucywel a chymoedd y de.

Ar gyfryngau cymdeithasol mae nifer o bobl yr ardal wedi bod yn disgrifio'r profiad o gael eu deffro gan y daeargryn.

Dywedodd Sian Harding o Rymni ei bod wedi clywed “clec uchel, roeddwn bron a disgyn i gysgu ac yn meddwl ein bod yn cael ein lladrata.”

Dywedodd person arall ar Facebook bod “y tŷ wedi ysgwyd yn ganol y nos, doedd dim syniad gyda fi beth oedd yn mynd ymlaen.”

Ar Twitter dywedodd Helen Caswell, “fe wnaeth y tŷ gyfan ysgwyd yn Rasa, Glyn Ebwy a deffro fy ngŵr! Roedd wedi codi ofn arnom ni."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.