Galw am ddatrys difrod achoswyd gan gynllun insiwleiddio tai yng Ngwynedd

Galw am ddatrys difrod achoswyd gan gynllun insiwleiddio tai yng Ngwynedd

Newyddion S4C

Mae degau o bobol yn Arfon wedi galw unwaith eto ar Lywodraeth Cymru i ddatrys y difrod i'w cartrefi achoswyd gan gynllun insiwleiddio Arbed.

Bwriad y cynllun oedd gostwng biliau gwresogi a lleihau effeithiau nwyon tŷ gwydr.

Mewn datganiad wrth raglen Newyddion S4C, dywedodd y cwmni oedd yn gyfrifol am y gwaith, cwmni Willmot Dixon - sydd bellach yn cael ei adnabod fel Fortem - eu bod mewn cyswllt gyda pherchnogion y tai i gynghori ar yswiriant a thelerau gwarant.

Fe wnaeth Margaret Roberts a Kerry Roberts, cymdogion yn Neiniolen, fanteisio ar y cynllun dan nawdd Llywodraeth Cymru, ond buan y daeth y trafferthion i'r amlwg a chwestiynau'n cael eu gofyn am safon y gwaith.

“Ar ôl i ni orffan natho ni ddechra' ffeindio'r marciau yn dŵad lly,” meddai Margaret Roberts.

“Wedyn ma' di gwaethygu a di gwaethygu ers hynny.

“Ond odd yr arbenigwr yn deud bod, di nhw ddim di neud o'n iawn lly, di nhw'm di cael i rendro'n iawn, dio'm di cael i beintio'n iawn, achos oedda nhw'n deud bo nhw di roi dwy gôt, ond dwi'n gwybod na un gôt ma' nhw di roi.”

Eglurodd Kerry Roberts fod problemau gyda’r paent, o gwmas y ffenestri, budreddi a a dŵr yn mynd i fewn i rhai o’r tai yn yr ardal.

Mae Sian Gwenllian, aelod o Senedd Cymru dros Arfon, wedi galw ar y llywodraeth i sicrhau atebion i'r trigolion.

“Ma' nhw di cael i gadael i lawr, dodda nhw ddim yn disgwyl byddai eu tai nhw mewn gwaith cyflwr nag oedd o pan oedda nhw'n cychwyn ar yr holl broses,” meddai.

“Felly mae'na synnwyr o gyfiawnder yn fan hyn, a ma' rhaid i Llywodraeth Cymru dderbyn y cyfrifoldeb yna, a gneud yn siŵr bod y trigolion yn cael yr hyn ma' nhw'n haeddu.

“Mae'n edrych rŵan bod 'na luchio bai nôl a mlaen rhwng y llywodraeth, y cwmni a'r trigolion, a bod ni unwaith eto mewn sefyllfa lle ma'r cwbl yn trio cael i wthio o dan y carpad.”

Mae Llywodraeth Cymru yn cyfaddef i'r gwaith ar y tai  "syrthio islaw'r safonau disgwyliedig", ac mae yna addewid i gefnogi'r trigolion  "i symud ceisiadau yn eu blaen."

Mewn datganiad dywedodd cwmni Fortem, eu bod nhw’n ymwybodol o'r cwynion ac wedi ysgrifennu at berchnogion y tai i gynghori ar yswiriant a thelerau'r warant.