Newyddion S4C

Canolfan hamdden ar gau ym Mhorthmadog wedi marwolaeth

21/02/2023
Canolfan Hamdden Glaslyn

Mae canolfan hamdden ar gau ym Mhorthmadog yn dilyn marwolaeth dyn a gafodd ei daro'n wael yno nos Lun. 

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ganolfan Byw'n Iach Glaslyn oddeutu 18:45.

Derbyniodd y dyn gymorth cyntaf gan weithwyr yn y ganolfan, ond bu farw'n ddiweddarach.

Mae'r ganolfan wedi cyhoeddi datganiad:

"Rydym yn cydymdeimlo â theulu a chyfeillion yr unigolyn ar yr amser trist hwn, ac yn ddiolchgar i staff y ganolfan, y gwasanaethau brys a'r Ambiwlans Awyr am eu hymateb sydyn a phroffesiynol," meddai'r neges. 

Penderfynodd y ganolfan gau ei drysau ddydd Mawrth fel "arwydd o barch."

Bydd y ganolfan yn ail agor fore Mercher, ond mae'r oriau wedi eu haddasu ar gyfer gweddill yr wythnos. 

Y bwriad yw agor yn ôl yr amserlen arferol, ddydd Sadwrn 25 Chwefror.  

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.