Newyddion S4C

Yvette Cooper

Llafur yn gwrthod cadarnhau cynnig Cymru i nyrsys sy’n streicio yn Lloegr

NS4C 19/02/2023

Mae’r ysgrifennydd gwladol cysgodol Yvette Cooper wedi gwrthod cadarnhau a fyddai’r blaid Lafur yn San Steffan yn cynnig yr un cytundeb i nyrsys sy’n streicio yn Lloegr â’r blaid yng Nghymru.

Ar raglen Sophy Ridge on Sunday ar Sky fore dydd Sul, gofynnwyd i Ms Cooper a fyddai’r blaid yn San Steffan yn cynnig yr un cytundeb i nyrsys sy’n streicio yn Lloegr a roddwyd gan lywodraeth Lafur Cymru a’r blaid yn yr Alban.  

Dywedodd Ms Cooper: “Fe fyddwn yn eistedd o amgylch y bwrdd a thrafod telerau.”

 Ychwanegodd Ms Cooper: “Wrth gwrs, nid ydych yn trafod yn gyhoeddus nac ar deledu. 

"Rwy’n credu eich bod yn gofyn i mi i drafod trafodaethau o amgylch y bwrdd ac rwy’n credu fod pawb wedi ei wneud yn glir mai nid dyna’r ffordd rydych yn cynnal unrhyw drafodaethau – nid dyna’r ffordd mae undebau llafur yn trafod chwaith. Ond yr holl bwynt yw bod o amgylch y bwrdd a bod yn synhwyrol iawn.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.