Newyddion S4C

Rhydian Roberts

Rhydian Roberts yn cyhoeddi y bydd yn ymddeol wrth ddathlu ei ben-blwydd yn 40 oed

NS4C 18/02/2023

Mae Rhydian Roberts wedi dweud ei fod yn bwriadu ymddeol o ganu wrth iddo droi’n 40 oed ddydd Mawrth.

Wrth siarad ar y podcast In the Spotlight dywedodd ei fod yn bwriadu rhoi’r gorau i recordio cerddoriaeth wedi 15 mlynedd ers yr X-Factor.

“Rydw i wedi mwynhau fy ngyrfa,” meddai. “Mae’n 15 mlynedd ers yr X Factor ac rydw i wedi cyhoeddi wyth albwm yn barod.”

Dywedodd ei fod yn bwriadu gorffen gyda dwy albwm eleni, Rhydian: Classical Album, Hymns, Songs & Arias ac yna albwm ‘goreuon’.

“Dyna ni wedyn – rydw i’n mynd i roi’r ffidil yn y to,” meddai.

'Carreg sarn'

Dywedododd Rhydian Roberts, sydd o Bontsenni yn wreiddiol, ei fod wedi bod yn canu llai a llai yn ddiweddar a chanolbwyntio ar reoli cantorion eraill, gan gynnwys Syr Bryn Terfel.

Mae’n gweithio i asiantaeth dalent Neil O’Brien Entertainment.

“Ro’n i wedi cyflawni llawer o’r hyn roeddwn i eisiau ei gyflawni wrth ganu,” meddai.

“Mae gweithio fel hyrwyddwr a hyrwyddo fy arwr Syr Bryn Terfel yn anhygoel.

“Dim ond carreg sarn oedd yr X Factor i bethau eraill. Fy mhrif swydd mewn gwirionedd yw buddsoddi mewn eiddo a dyna fy mhrif ffynhonnell incwm.”

Ychwanegodd: “Dydw i ddim yn hoffi perfformio o flaen cynulleidfa bellach. Rwy'n ei chael hi'n anodd nawr.

“Wrth fynd yn hŷn mae’n mynd yn anoddach.”

Llun: Rhydian Roberts ar glawr ei albwm.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.