Newyddion S4C

Stormont PA

Dim cytundeb ar Brotocol Gogledd Iwerddon hyd yma medd Rishi Sunak

NS4C 17/02/2023

Mae Rishi Sunak wedi dweud bod “mwy o waith i’w wneud” ar ddod i gytundeb gyda’r Undeb Ewropeaidd am Brotocol Gogledd Iwerddon ar Brexit, yn dilyn adroddiadau fod cytundeb yn agos.

Pwysleisiodd y Prif Weinidog “nad ydym wedi cael bargen eto” wrth iddo addo parhau i drafod "yn ddwys" gyda’r Comisiwn Ewropeaidd.

Yn gynharach ddydd Gwener fe wnaeth Mr Sunak gyfarfod gydag arweinwyr Stormont ymysg dyfalu cynyddol bod Llywodraeth y DU a'r Undeb Ewropeaidd ar fin dod i gytundeb ar drefniadau masnachu Gogledd Iwerddon.

Dywedodd y Prif Weinidog yn Downing Street: “Heddiw, cefais sgyrsiau cadarnhaol gyda phleidiau gwleidyddol yng Ngogledd Iwerddon am ein trafodaethau parhaus i ddatrys Protocol Gogledd Iwerddon.

“Nawr mae’n amlwg bod angen i ni ddod o hyd i atebion i’r problemau ymarferol y mae’r protocol yn eu hachosi i deuluoedd a busnesau yng Ngogledd Iwerddon, yn ogystal â mynd i’r afael â’r diffyg democrataidd.

“Nawr mae mwy o waith i’w wneud. A dyna pam y bydd fy nghyd-Weinidogion a minnau’n parhau i siarad yn ddwys â’r Undeb Ewropeaidd i ddod o hyd i atebion sy’n amddiffyn Cytundeb Dydd Gwener y Groglith a lle Gogledd Iwerddon yn ein marchnad sengl.”

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn hyderus y byddai’n sicrhau cytundeb, dywedodd Mr Sunak: “Fel y dywedais, mae gwaith i’w wneud. Nid ydym wedi cael bargen eto.”

Gwahoddwyd pum prif blaid Stormont – Sinn Fein, y DUP, Alliance, Unoliaethwyr Ulster a’r SDLP – i gyfarfodydd unigol gyda Mr Sunak ddydd Gwener.

Yn dilyn ei ymweliad â Gogledd Iwerddon, fe fydd y Prif Weinidog yn ymuno gyda arweinwyr Ewropeaidd yn yr Almaen dros y penwythnos ar gyfer Cynhadledd Diogelwch Munich – lle mae disgwyl i'r protocol gael ei drafod mewn cyfarfodydd yno.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.