Newyddion S4C

Teyrnged teulu i ddyn fu farw'n sydyn yng Nghaerdydd

24/01/2023
Darren Moore

Mae teyrnged wedi ei roi i ddyn fu farw'n sydyn yng nghanol dinas Caerdydd.

Cafwyd hyd i gorff Darren Moore, 39 oed, o Gasnewydd ar ddydd Sul, 22 Ionawr.

Cafodd swyddogion yr heddlu eu galw i ardal Plas Windsor a Heol y Parc am 19:36.

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un oedd wedi gweld Darren yng nghanol dinas Caerdydd yn ystod oriau man dydd Sul.

Maen nhw'n awyddus i siarad gydag unrhyw un a oedd yn yr ardal rhwng Heol y Parc a Phlas Windsor rhwng 03:00 a 07:00 fore Sul.

Cafodd ei weld ddiwethaf am 05:00 mewn dillad drag ac yn gwisgo colur ar ei wyneb, ffrog werdd lachar, wig golau, sodlau diamente a bag llaw.

Dywedodd ei deulu mewn teyrnged fod Darren "yn ŵr, mab, brawd, ewythr a ffrind cariadus". 

"Roedd bob amser yn llawn ysbryd lle bynnag yr aeth, fe oedd ein pili pala cymdeithasol.  Sicrhaodd fod ganddo lawer o amser i bobl, ac ni wnaeth feirniadu eraill," ychwanegodd y deyrnged.

"Mae gŵr a theulu Darren am ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ond nawr maen nhw angen yr amser i alaru ac yn galw'n barchus am breifatrwydd ar yr adeg hon."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.