Newyddion S4C

Mon

Cyngor Môn yn ystyried cynyddu'r premiwm treth cyngor ar ail dai

NS4C 24/01/2023

Mae Cyngor Ynys Môn yn ystyried cynyddu'r premiwm treth cyngor ar gyfer perchnogion ail dai fel rhan o'i gyllideb flynyddol. 

Fe wnaeth aelodau Cabinet y cyngor gymeradwyo argymhellion i godi'r premiwm o 50% i 75% fel rhan o'r gyllideb ddrafft newydd. 

Mae gan awdurdodau lleol y pŵer i gyflwyno premiwm treth cyngor hyd at 300%, wrth i Lywodraeth Cymru geisio fynd i'r afael â phroblemau yn gysylltiedig ag ail cartrefi. 

Mae codi treth y cyngor 5% hefyd yn rhan o gynlluniau'r awdurdod sydd dan ystyriaeth.

Fe wnaeth Cabinet y cyngor bleidleisio o blaid y gyllideb newydd ddydd Mawrth, ond fe fydd y cynlluniau yn wynebu pleidlais gan y cyngor llawn ar 9 Mawrth. 

Cafodd y cynlluniau ar gyfer y cynnydd mewn treth cyngor eu llunio gan Marc Jones, cyfarwyddwyr adnoddau'r cyngor.

Yn ôl Mr Jones, daw'r cynnydd mewn treth yn sgil gostyngiad mewn faint o arian mae'r cyngor yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru. Fel arfer, byddai'r llywodraeth wedi rhoi unrhyw arian wrth gefn i awdurdodau lleol. 

"Fel arfer ar amser yma'r flwyddyn, byddwn yn disgwyl gweld llythyrau ar gyfer grantiau yn dod i mewn," meddai Mr Jones. "Ond dim llawer eleni." 

"Mae gallu Llywodraeth Cymru i ddefnyddio unrhyw arian wrth gefn wedi dod i ben, rydym wedi dychwelyd i'r sefyllfa arferol lle mae'n rhaid i ni ddelio gyda chostau gydag ein harian ein hunain." 

Ychwanegodd y Cynghorydd Robin Wyn Williams fod yna "ddisgwyliad" gan Lywodraeth Cymru o gynnydd mewn treth cyngor er mwyn sicrhau cydbwysedd yn y gyllideb. 

"Beth mae'n rhaid i ni wneud yw ceisio cadw'r cynnydd mewn treth cyngor mor isel â phosib," meddai. 

"Os allen ni wneud unrhyw beth i leihau unrhyw gynnydd sydd wedi'i gynllunio, fe fyddwn yn gwneud popeth y gallwn ni... ond mae'n rhaid i ni aros nes i ni dderbyn y setliad terfynol.

"Ni fyddwn yn derbyn hynny tan rhai dyddiau cyn i'r cyngor gwrdd yn llawn ym mis Mawrth. Byddwn yn defnyddio unrhyw arian ychwanegol yn y ffordd fwyaf priodol i drigolion Ynys Môn."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.