Llywodraeth Cymru i dreialu cynllun peilot incwm sylfaenol

The Guardian

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi datgelu y bydd cynllun peilot incwm sylfaenol yn cael ei dreialu yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu y bydd pob oedolyn, waeth beth eu hincwm, yn derbyn swm rheolaidd o arian i gyfrannu tuag at gostau byw.

Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol newydd fydd yn gweithio ar y peilot, meddai The Guardian.

Darllenwch y stori'n llawn yma.