Newyddion S4C

Peilon trydan

Rhai aelwydydd i dderbyn taliad am arbed ynni nos Lun

Bydd modd i rhai aelwydydd dderbyn taliad am ddefnyddio llai o ynni nos Lun, wrth cwmni sy'n rhedeg y grid trydan geisio annog pobl i ddefnyddio llai o drydan i ymdopi â'r galw.

Dywedodd rheolwyr National Grid ddydd Sul y byddai'r cynllun newydd sy'n talu pobl er mwyn lleihau eu defnydd o drydan yn mynd yn fyw am y tro cyntaf.

Mae sawl arbrawf wedi digwydd yn y gorffennol, ond dyma fydd y tro cyntaf i'r Gwasanaeth Hyblygrwydd Galw gael ei ddefnyddio er mwyn sicrhau bod cydbwysedd i'r grid.

Mae wedi ei sefydlu er mwyn sicrhau nad oes mwy o drydan yn cael ei gymryd allan o'r system o gymharu gyda'r cyfanswm sydd yn cael ei anfon i mewn i'r grid ar unrhyw funud.

Yn draddodiadol byddai'r rheolwr grid yn gwneud hyn drwy greu mwy o ynni, ond mae'r cynllun newydd yn golygu eu bod yn gallu lleihau faint o drydan sy'n cael ei ddefnyddio.

Dyma'r eildro y mae'r cynllun yn cael ei weithredu, er iddo gael ei ganslo'r tro cyntaf, ac mae disgwyl i'r gwasanaeth fynd yn fyw am y tro cyntaf nos Lun.

Cwsmeriaid Octopus Energy fydd ymhlith y rhai all ddisgwyl taliadau uwch na'r arfer.

Dywedodd National Grid fod 26 darparwr ynni wedi cytuno i gymryd rhan yn y Gwasanaeth Hyblygrwydd Galw ac mae'n rhaid i aelwydydd gofrestru o flaen llaw.

Llun: Nayuki/Flickr

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.