Newyddion S4C

Bydwragedd yng Nghymru i fynd ar streic

23/01/2023
Doctoriaid / Nyrsys / Ward / Ysbyty

Mae Coleg Brenhinol y Bydwragedd wedi cyhoeddi y bydd bydwragedd yng Nghymru yn mynd ar streic. 

Byd bydwragedd a gweithwyr cymorth mamolaeth yn streicio am wyth awr ar 7 Chwefror. 

Yn yr wythnos yn dilyn y streic, byddant hefyd yn gweithredu yn ddiwydiannol drwy ofyn am arian ar gyfer unrhyw oramser y maen nhw'n ei weithio. 

Yn ystod y streic, bydd bydwragedd yn darparu "gwasanaeth Gŵyl y Banc" er mwyn sicrhau fod menywod sy'n rhoi genedigaeth neu angen gofal brys yn parhau i gael y gefnogaeth sydd ei angen arnynt. 

Daw hyn wedi i Goleg Brenhinol y Nyrsys gyhoeddi rhagor o ddyddiadau ar gyfer streiciau.

Wrth i'r anghydfod dros gyflogau ac amodau barhau, cyhoeddodd y Coleg y bydd nyrsys yn streicio ar 6 a 7 Chwefror.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.