Newyddion S4C

Gwylan

Rhybudd wrth i wylanod ddwyn siopa cwsmeriaid yng Nghyffordd Llandudno

NS4C 22/01/2023

Mae rhybudd i bobol beidio â bwydo gwylanod wedi iddynt ddwyn siopa o leiaf pedwar o bobol yng Nghyffordd Llandudno.

Clywodd y Gwasanaeth Democratiaeth Leol bod y gwylanod yn tueddu i dargedu pobol wrth iddyn nhw adael archfarchnadoedd a dychwelyd i’w ceir.

Dywedodd cwsmeriaid yn archfarchnadoedd Tesco ac Asda'r dref eu bod nhw wedi colli bwyd i grafangau’r gwylanod.

“Oherwydd bod pobol yn bwydo gwylanod maen nhw wedi dysgu bod pobol yn ffynhonnell hawdd o fwyd,” meddai llefarydd ar ran Cyngor Tref Conwy.

“Peidiwch â bwydo’r gwylanod a rhowch unrhyw fwyd neu orchudd bwyd mewn bin sydd â chaead arno.”

‘Dysgu gwers’

Dywedodd Richard Evans a fu’n siopa yn Tesco'r dref fod gwylan wedi dwyn pecyn o dda-da wrth iddo ddychwelyd i’w gar.

“Wrth i fi adael y siop dyma fi’n rhoi un botel o gel golchi dwylo a phecyn o dda-da ar do'r car,” meddai.

“Hedfanodd y wylan i lawr a bachu’r pecyn o dda-da o flaen fy llygaid i, a hedfan i ben arall y parc.”

Ychwanegodd ei fod wedi rhedeg ar draws y parc a dod o hyd i’r wylan yn ceisio agor y bag gyda’i big.

“Roedd wir angen y da-da arna i am fy mod i’n dioddef o lefelau siwgr isel yn y gwaed,” meddai.

“Dylen i fod wedi dysgu gwers oherwydd fe ddigwyddodd yr un peth rhai wythnosau ynghynt. Y tro yna fe geisiodd gwylan ddwyn fy waled wedi i mi ei ollwng ar y llawr.”

‘Rhegi’

Dywedodd Howard Evans, 35, fod yr un peth wedi digwydd iddo ef wrth iddo ddychwelyd i’w gar yn archfarchnad Asda'r dref.

“Fe wnes i roi fy mwyd ar do'r car wrth chwilio am odriadau'r car,” meddai. “Hedfanodd y wylan i lawr a dwyn fy mrechdan.

“Ro’n i ar y ffôn ar y pryd a dyma fi’n rhegi ac roedd y dyn ar y ffôn yn meddwl mod i’n siarad efo fo.

“Roedd rhaid i mi ymddiheuro. Alla i ddim credu pa mor ymosodgar yw’r gwylanod.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.