Newyddion S4C

Morlo. Llun gan Joe Giddens / PA.

Morlo yn crwydro at siop kebabs ar nos Wener

NS4C 21/01/2023

Bu’n rhaid achub morlo bach dryslyd yn Lloegr wedi iddo grwydro o’r arfordir at siop kebabs ar nos Wener.

Galwyd y Tîm Achub Môr a Bywyd Gwyllt i siop kebabs Istanbul Delight yn Norfolk am 23;00.

Roedd y morlo bach wedi ymlwybro cannoedd o fetrau o’r môr.

Cafodd llun o'r morlo ei yrru gan bobol oedd yn y siop kebabs at y Tîm Achub Môr a Bywyd Gwyllt, ond ni arhosodd yno'n hir a bu'n rhaid chwilio amdano.

“Ar ôl chwilio am beth amser fe ddaethon ni o hyd i’r morlo y tu allan i arcêd o’r enw The Mirage,” meddai Dan Goldsmith, cadeirydd y tîm achub.

“Mae’n amlwg fod y morlo wedi drysu ac wedi parhau i grwydro oddi wrth y môr.”

Cyffredin

Dywedodd Dan Goldsmith bod galwadau i achub morloi ar gynnydd.

“Dyma’r ail waith mewn deuddydd i ni achub morlo sydd wedi crwydro oddi wrth y môr,” meddai.

“20 mlynedd yn ôl roedden ni’n derbyn tua dwy alwad bob wythnos am forloi, erbyn hyn rydym ni’n derbyn 15-20 y dydd.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.