Newyddion S4C

Sajid Javid

Dylai cleifion ‘dalu am ymweliadau’ i’r meddyg meddai Sajid Javid

NS4C 21/01/2023

Dylai cleifion orfod talu am ymweliadau i’r meddyg teulu ac unedau brys ysbytai yn ôl Sajid Javid er mwyn lleihau rhestrau aros.

Dywedodd y cyn-weinidog iechyd y dylai "ehangu’r egwyddor o gyfrannu” at y GIG fod yn rhan o gyfres o newidiadau radical er mwyn lleihau rhestrau aros.

Mewn erthygl yn y Times, dywedodd Mr Javid fod angen “sgwrs galed” ynglŷn ag ailwampio’r gwasanaeth iechyd gan nodi “yn aml mae gwerthfawrogiad am y GIG wedi mynd yn frwdfrydedd crefyddol ac yn rhwystr i ddiwygio".

Dywedodd Rhif 10 nad yw’r Prif Weinidog yn ystyried y cynigion “ar hyn o bryd”.

Ychwanegodd Mr Javid: “Ni fydd y sgwrs yn rhwydd ond y gall helpu’r GIG i ddosrannu darpariaeth yn fwy effeithiol."

Dywedodd fod modelau posib gan Iwerddon sy’n codi ffi o 75 Ewro i gleifion am fynd i adran frys heb eu cyfeirio yno, a £20 yn Norwy a Sweden am fynd i weld meddyg teulu.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.