Newyddion S4C

Awyren Maes Awyr

Profion dŵr gwastraff awyrennau yn dangos 'methiant' mesurau teithio Covid-19

NS4C 20/01/2023

Mae canlyniadau gwaith ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor yn awgrymu bod mesurau teithio Covid-19 y DU yn "fethiant" wrth geisio atal pobl gyda'r haint rhag dod mewn i'r wlad yn ystod y pandemig. 

Fe wnaeth ymchwilwyr wneud profion ar gyfer presenoldeb Covid-19 mewn dŵr gwastraff awyrennau a oedd yn cyrraedd meysydd awyr Heathrow, Caeredin a Bryste. 

Yn ôl y gwaith ymchwil, roedd Covid-19 yn bresennol ar bron i bob awyren oedd wedi glanio yn y meysydd awyr yn ystod y cyfnod pan oedd mesurau teithio Covid-19 mewn grym. 

Cafodd Covid-19 hefyd ei ddarganfod mewn dŵr gwastraff yn neuaddau cyrraedd yn y tri maes awyr oedd yn rhan o'r gwaith ymchwil. 

Fe gafodd y cyfyngiadau teithio, a oedd yn gofyn i deithwyr oedd heb eu brechu i wneud prawf Covid cyn ac ar ôl cyrraedd y DU, eu llacio ar 18 Mawrth, 2022. 

Fe wnaeth ymchwilwyr gynnal profion rhwng 8 a 31 Mawrth, ond ni chafodd fawr o wahaniaeth ei ddarganfod yn y crynodiad o Covid-19 yn y dŵr gwastraff yn ystod y dyddiadau hyn. 

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau'r gwaith ymchwil, dywedodd yr Athro Davey Jones o Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor: “Er gwaethaf yr holl fesurau oedd gan y DU ar waith i geisio atal pobl â’r salwch rhag hedfan i’r DU, roedd bron pob awyren a brofwyd gennym yn cynnwys y firws, a’r rhan fwyaf o’r carthffosydd terfynol hefyd.

"Gallai hynny fod oherwydd bod pobl wedi datblygu symptomau ar ôl profi’n negyddol; neu yn osgoi'r system, neu am ryw reswm arall.

"Ond dangosodd fod methiant rheolaeth ffiniau yn y bôn o ran gwyliadwriaeth Covid.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.