Newyddion S4C

Ceir

Rhybudd i yrwyr am gynnydd mewn tyllau ar hyd ffyrdd y wlad

NS4C 15/01/2023

Mae gyrwyr wedi eu rhybuddio i ddisgwyl mwy o dyllau ar hyd y ffyrdd yn dilyn cyfnodau o law a rhew ym mis Rhagfyr.

Rhybuddiodd cymdeithas foduro'r RAC fod y tywydd wedi creu “y rysáit perffaith ar gyfer tyllau yn y ffyrdd”.

Mae dŵr sydd wedi mynd i mewn i graciau yn ehangu pan fydd wedi rhewi, gan achosi arwynebedd ffyrdd i ddadfeilio.

Fe wnaeth yr RAC ymateb i 20 galwad y dydd ar gyfartaledd o ganlyniad i ddifrod i geir oedd wedi gyrru dros dyllau mewn ffyrdd rhwng Hydref a Rhagfyr y llynedd. 

Roedd hynny yn gynydd o'r 16 galwad y dydd yn ystod y tri mis blaenorol.

Dywedodd pennaeth polisi ffyrdd yr RAC, Nicholas Lyes: “Mae’r tywydd gwlyb rydyn ni wedi’i gael cyn ac ar ôl y dechrau oeraf i’r gaeaf ers 12 mlynedd ym mis Rhagfyr yn rysáit perffaith ar gyfer tyllau yn y ffyrdd...

“Rydym yn ofni, erbyn y gwanwyn, y bydd gyrwyr yn cael eu plagio gan lu o dyllau ar draws ffyrdd y wlad sy’n gwneud teithiau’n anghyfforddus ac yn rhwystredig neu, yn waeth byth, yn gallu arwain at filiau atgyweirio drud iawn.

“Mae hefyd yn bwysig cofio bod tyllau yn y ffordd yn llawer mwy na dim ond annifyrrwch, maen nhw’n berygl gwirioneddol, yn enwedig i’r rhai ar ddwy olwyn gan eu bod yn cynrychioli risg enfawr i’w diogelwch personol.

“Mae yna ormod o achlysuron lle mae tyllau yn y ffordd wedi cael eu llenwi’n wael gan gynghorau sy’n brin o arian, sydd wedyn yn dychwelyd yn llawer rhy gyflym.

“Mae’n hollol hurt ein bod ni, fel gwlad, i’w gweld yn methu â mynd i’r afael â phroblem mor hen pan fo ffyrdd yn chwarae rhan mor bwysig ym mywydau pob dydd pobl.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.