Newyddion S4C

Llanfairynghornwy

Cymeradwyo cynnig ar gyfer safle tyrbin gwynt ar Ynys Môn

NS4C 13/01/2023

Mae cynnig ar gyfer safle tyrbin gwynt yn Llanfairynghornwy ar Ynys Môn wedi cael ei gymeradwyo. 

Er hyn, mae rhai yn pryderu am yr effaith y mae hyn yn mynd i'w gael ar dwristiaeth. 

Cafodd y cais ei gyflwyno gan John EH Roberts ar gyfer tyrbin 5kW ar safle Pendref.

Derbyniodd Cyngor Sir Ynys Môn bedwar gwrthwynebiad i'r cynlluniau yn Llanfairynghornwy, sydd mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). 

Roedd y gwrthwynebiadau yn cynnwys yr effaith ar yr AHNE, effaith ar lety gwyliau Maes Gwersylla Pencraig a golygfeydd yn cael eu colli.

'Derbyniol'

Er hyn, cafodd cynlluniau Mr Roberts eu cymeradwyo, gyda'r pwyllgor cynllunio yn dod i'r farn fod graddfa a lleoliad y datblygiad a'i bellter i eiddo cyfagos yn "dderbyniol."

Yn ôl y swyddog cynllunio, ni fyddai'n "effeithio yn sylweddol" ar yr amgylchedd ehangach. 

Ychwanegodd fod y cynllun yn cael ei ystyried yn "gynaliadwy" yn unol â'r syniad 'Ynys Ynni'. 

Dywedodd Mr Roberts fod y tyrbin wedi cael ei "leoli'n ofalus i ffwrdd o'r cymdogion cyfagos" ar lethr yn mynd ar ei lawr, gyda chaeau a ffensys fel cefndir er mwyn osgoi unrhyw effaith ar olygfeydd. 

"Pan bydd cymdogion yn ei weld, rydym yn gobaith na fydd y tyrbin yn effeithio ar rinweddau arbennig yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, sef heddwch, llonyddwch a golygfeydd," meddai.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.