Newyddion S4C

‘Risg i anfon cleifion adref heb becyn gofal’ yn ôl Gweinidog Iechyd

‘Risg i anfon cleifion adref heb becyn gofal’ yn ôl Gweinidog Iechyd

Y Byd yn ei Le 12/01/2023

Mae Gweinidog Iechyd Cymru yn cyfaddef bod yna “risg” o anfon cleifion adref o’r ysbyty heb becyn gofal. 

Daw hyn ar ôl i fyrddau iechyd dderbyn llythyr gan Lywodraeth Cymru yn dweud dylai ysbytai ystyried anfon cleifion adref heb becyn gofal er mwyn rhyddau mwy o welyau. 

Roedd y llythyr hefyd yn egluro bod y gwasanaeth iechyd yn wynebu “pwysau digynsail” yn sgíl covid, yn ogystal â feirysau anadlol eraill.

Mewn cyfweliad â rhaglen wleidyddol Y Byd yn ei Le, gofynnwyd i Eluned Morgan a oedd y “risg” hwnnw yn un allai beryglu bywyd - dywedodd y Gweinidog Iechyd ei bod hi “wedi bod yn glir gyda’r ysbytai eich bod chi ddim fod anfon rhywun adref os nag y’n nhw’n glingol yn barod i fynd.”

Ychwanegodd: “Beth sydd angen inni wneud yw cael llywodraeth leol i gamu mewn i wneud yn siŵr ei bod hefyd yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer y risg yma sydd yn gorwedd, efallai gormod, gyda’r gwasanaeth iechyd.”

Bydd y cyfweliad llawn ar Y Byd yn ei Le, nos Iau, 21.00 ar S4C. 

Llun: ITV Cymru Wales 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.