Y Cabinet Newydd: Pwy ydy pwy?

Y Cabinet Newydd: Pwy ydy pwy?

Newyddion S4C

Ddydd Iau, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford ei dîm o weinidogion a dirprwy weinidogion newydd.

Daw’r ail-strwythuro o’r cabinet wythnos union wedi i’r blaid Lafur ennill 30 o 60 seddi’r Senedd yn yr Etholiad, 6 Mai.

Ond pwy yw'r gweinidogion fydd yn gafael yn yr awenau?

Mark Drakeford - Y Prif Weinidog

Vaughan Gething - Gweinidog yr Economi

Eluned Morgan - Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jeremy Miles - Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Julie James - Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters - Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Mick Antoniw - Darpar Gwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Rebecca Evans - Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dawn Bowden - Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip

Lesley Griffiths - Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Jane Hutt - Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

Hannah Blythyn - Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol

Julie Morgan - Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Lynne Neagle - Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant