Newyddion S4C

'Diwrnod prysuraf yn hanes y GIG yng Nghymru' ar 27 Rhagfyr

09/01/2023
mark drakeford

27 o Ragfyr y llynedd oedd y 'diwrnod prysuraf yn hanes y gwasanaeth iechyd yng Nghymru', yn ôl Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford. 

Wrth siarad mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Llun, dywedodd Mr Drakeford fod 550 o bobl wedi eu derbyn mewn ysbytai yng Nghymru ar y diwrnod hwnnw.

Ychwanegodd fod yna "nifer fawr o bobl sydd yn yr ysbyty, ond yn barod yn feddygol i gael eu rhyddhau o'r ysbyty."

Dywedodd fod gan y gwasanaeth iechyd 508 o welyau ar gael mewn ysbytai ar hyn o bryd, ac nad yw hyn yn broblem yn sgil arian, ond fod y broblem yn ymwneud â chapasiti a staffio, a "dyna ydy'r ateb ar gyfer y cwestiwn o gael ysbytai dros dro."

Yn ôl Mr Drakeford, nid yw 1,000 o weithwyr y gwasanaeth iechyd yn gallu gweithio ar hyn o bryd yn sgil Covid-19, gyda 200 ychwanegol ddim yn gweithio gan eu bod yn gysylltiadau agos.

'Ddim yn argyfwng parhaus'

Dywedodd Mr Drakeford fod yna ddyddiau lle mae gweithwyr yn y gwasanaeth iechyd yn "delio gydag argyfwng, gyda'r dyddiau anoddaf o gwmpas 27 Rhagfyr, ond yn ffodus, mae'r pwysau wedi lleihau ychydig dros yr wythnos ddiwethaf.

"Nid yw'n argyfwng parhaus, ond mae yna ddiwrnodiau lle mae'r pwysau o fewn y gwasanaeth wedi teimlo fel eu bod yn delio ag argyfwng o'r fath. Bydd y gofynion ym mis Ionawr yn parhau, ond nid yw'n argyfwng parhaus."

Wrth ymateb i sylwadau Mr Drakeford yn y gynhadledd, dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, fod angen "cydnabyddiaeth mai dyletswydd gweinidogion Llafur ym Mae Caerdydd ydy penderfyniadau yn ymwneud â chyflogau'r GIG, a ni ddylai fod wedi cymryd mor hir i gyrraedd y pwynt lle mae nyrsys, gweithwyr ambiwlans a bydwragedd i gyd yn pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol yng Nghymru."

Ychwanegodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Jane Dodds, nad oedd "prin unrhyw sylw i'r argyfwng mewn gofal cymdeithasol yn ystod araith y prif weinidog. Mae hyn er gwaetha'r ffaith fod yr argyfwng yma yn cyfrannu'n uniongyrchol i'r argyfwng mewn adrannau brys.

"Ar hyd a lled Cymru, mae yna gleifion sydd yn barod i gael eu rhyddhau ond ddim yn gallu gwneud hyn yn ddiogel oherwydd nad oes yna wasanaethau gofal iechyd yn eu lle er mwyn eu cefnogi."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.