Newyddion S4C

Gwrthod cais i droi'r Vaynol Arms yn llety gwyliau

Gwrthod cais i droi'r Vaynol Arms yn llety gwyliau

Newyddion S4C 08/01/2023

Ymateb cymysg sydd ym mhentref Pentir ger Bangor i'r penderfyniad i beidio rhoi CANIATÂD CYNLLUNIO i droi Tafarn y Faenol yn unedau gwyliau.

Mae YMGYRCHWYR LLEOL yn awyddus i gadw'r dafarn yn agored, ond mae perchennog yr adeilad yn dweud nad oes neb yn barod i gymryd yr awenau yno, ac felly mae'n paratoi i herio penderfyniad Cyngor Gwynedd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.