Newyddion S4C

Heno Jason Mohammad

'Anrhydedd' i Jason Mohammad gyflwyno Heno am y tro cyntaf

NS4C 07/01/2023

Mae'r cyflwynydd Jason Mohammad wedi dweud ei bod hi'n anrhydedd iddo gyflwyno cyfres Heno am y tro cyntaf.

Fe gyflwynodd ei bennod gyntaf ar S4C nos Wener gan ei disgrifio fel rhaglen y mae "wastad wedi gwylio a'i hedmygu".

Ddechrau mis Tachwedd cafodd Jason Mohammad ei gyhoeddi fel "Llysgennad" i S4C.

Dywedodd ei fod yn gobeithio y bydd ei daith yn annog eraill i ddysgu'r Gymraeg gan ei fod yntau wedi dysgu ac yna cwblhau ei radd yn y Gymraeg.

Nid Jason yw'r unig gyflwynydd newydd ar y gyfres, nos Iau fe gyflwynodd Melanie Owen Heno am y tro cyntaf.

Mae disgwyl i Jason Mohammad gyflwyno'i bennod nesaf o Heno nos Wener nesaf am 19:00 ar S4C.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.