Newyddion S4C

Laptop

Grŵp masnach yn annog cwsmeriaid i fargeinio dros brisiau band-eang

NS4C 07/01/2023

Fe ddylai aelwydydd fargeinio gyda'u cwmnïau ac ystyried symud cyn bod prisiau pecynnau teledu, band-eang a symudol yn codi.

Mae grŵp masnach Which? wedi cynnal arolwg gan holi os oedd pobl a welodd eu cytundebau'n dod i ben yn y 12 mis diwethaf wedi bargeinio a newid cwmni.

Roedd yn dangos fod cwsmeriaid teledu a band-eang wedi arbed £162 ar gyfartaledd drwy newid.

Roedd cwsmeriaid nad oedd yn newid ond yn cymryd amser i fargeinio gyda'u darparwr band-eang a theledu yn arbed £90 y flwyddyn ar gyfartaledd.

Roedd arbedion hefyd i gwsmeriaid band-eang yn unig a newidiodd gwmni, gydag arbediad o £92 ar gyfartaledd.

Llwyddodd cwsmeriaid band-eang i arbed £43 ar gyfartaledd am fargeinio.

Roedd yr holiadur yn dangos fod un rhan o bump (21%) o gwsmeriaid band-eang a thua un ymhob chwech (16%) o gwsmeriaid teledu a band-eang heb wneud unrhyw beth pan ddaeth eu cytundeb i ben.

Roedd cwsmeriaid symudol hyd yn oed yn llai tebygol i wneud unrhyw beth gyda bron i chwarter (24%) o'r rhai a gafodd eu holi yn dweud nad oedden nhw wedi ceisio newid neu fargeinio.

Fe lansiodd Which? ymgyrch yn ddiweddar annog busnesau mewn sectorau megis archfarchnadoedd ac ynni i wneud mwy i helpu eu cwsmeriaid drwy'r argyfwng costau byw. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.