Newyddion S4C

Jonathan Morgan

Prifathro 'ysbrydoliedig' o Landudno wedi marw'n sydyn ar wyliau sgïo

NS4C 05/01/2023

Mae prifathro o Landudno wedi marw tra ar wyliau sgïo gyda'i deulu.

Credir bod Jonathan Morgan, prifathro ysgol arbennig Ysgol y Gogarth, wedi marw'n sydyn.

Mae Cyngor Bwrdeisdref Sirol Conwy wedi rhoi teyrnged iddo, gan ddweud fod ei waith dros yr ysgol yn allweddol.

“Rydym wedi ein tristau gan y newyddion am farwolaeth Mr. Jonathan Morgan,” meddai llefarydd ar ran y cyngor.

“Jonathan oedd prifathro Ysgol y Gogarth yn Llandudno. Roedd yn cael ei barchu a'i hoffi gan gydweithwyr, disgyblion, ac eraill y daeth i gysylltiad â nhw trwy ei waith.

“Roedd ei angerdd a’i weledigaeth yn allweddol yn ystod y gwaith o ailddatblygu ac adeiladu adeilad newydd Ysgol y Gogarth, a agorodd yn 2014, ac roedd yn falch iawn o’r ysgol a’i disgyblion.”

Ysbrydoliedig

Ychwanegodd Dr. Lowri Brown, Pennaeth Gwasanaethau Addysg Conwy: “Roedd Jonathan yn arweinydd ysbrydoledig a oedd yn pryderu'n fawr am blant a phobl ifanc.

“Roedd ei arbenigedd, ei wybodaeth, a’i agwedd at gynhwysiant yn cael eu gwerthfawrogi’n aruthrol gan bawb a weithiodd gydag ef, ac roedd yn rhan fawr iawn o’n tîm arweinyddiaeth estynedig.

"Rydym yn ymestyn ein cydymdeilad i'w wraig a'i deulu."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.