Newyddion S4C

S4C

Menyw wedi marw ac un arall ar goll mewn afon ym Mhowys

NS4C 05/01/2023

Mae menyw wedi marw ac un arall ar goll mewn afon ger rhaeadr Ystradfellte ym Mhowys.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau fod corff menyw wedi cael ei dynnu o'r afon.

Y gred yw fod menyw arall hefyd wedi mynd i’r dŵr ac mae’r heddlu yn parhau i chwilio.

Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Rhaeadr Ystradfellte am 11:45 ddydd Mercher.

Roedd y Gwasanaeth Tân, tîm achub mynydd, a hofrennydd yr heddlu yn cynorthwyo gyda’r chwilio.

Ddydd Mercher cafodd y chwilio ei ohirio dros nos oherwydd bod lefel a chyflymder y dŵr yn achosi trafferthion.

Fe wnaeth y chwilio ail-ddechrau fore Iau.

Mae teuluoedd y ddwy fenyw yn cael cefnogaeth gan swyddogion arbenigol wrth i'r chwilio barhau.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.