Newyddion S4C

Dyfrig Thomas

Marw cyn-Faer Llanelli a agorodd siop Gymraeg gyntaf y dref

NS4C 04/01/2023

Mae Dyfrig Thomas, cyn-Faer Llanelli a'r dyn a agorodd siop Gymraeg gyntaf y dref, wedi marw.

Bu farw'r cyn-gynghorydd sir a thref ar ddydd Sul 1 Ionawr 2023.

Agorodd siop lyfrau Cymraeg cyntaf Llanelli, sef 'Siop y Werin' ar Stryd y Farchnad a bu hefyd yn rhedeg Tŷ Tawe yn Abertawe.

Roedd yn gyn-lywodraethwr ysgolion Coedcae a Lakefield, a hefyd yn aelod ar un adeg o Awdurdod Heddlu Dyfed Powys ac Awdurdod Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Wrth gyhoeddi teyrnged dywedodd Cyngor y Dref ei bod yn "estyn ei gydymdeimlad dwysaf i deulu a ffrindiau Dyfrig yn ystod yr amser anodd hwn".

"Yn ystod yr amser yma fe wasanaethodd Dyfrig ei gymunedau yn rhagorol," meddai.

"Roedd parch mawr iddo gan ei gyfeillion a staff y Cyngor ac yr oedd bob amser ar gael i Gynghorwyr profiadol a rhai oedd newydd eu hethol ar gyfer darparu cyngor, arweiniad a chyfeillgarwch ar draws y siambr.

"Roedd gan Dyfrig Radd Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth ac am amser maith roedd yn ymgyrchydd brwd dros gyfiawnder cymdeithasol a thros Gymru. O ganlyniad i’w ymrwymiad a’i angerdd dros yr iaith Gymraeg ei diwylliant a’i threftadaeth agorodd siop lyfrau Cymraeg cyntaf Llanelli."

'Bwrlwm'

Wrth dalu teyrnged iddo ar y cyfryngau cymdeithasol, dywedodd yr ymgyrchydd iaith Ffred Ffransis ei fod yn "Gymro twymgalon a chroesawgar".

"Mae meddwl am Dyfrig yn f'atgoffa o oes a fu," meddai.

"Oes pan oedd canol trefi'n llawn o fwrlwm bywyd, a Dyfrig yn arloesi wrth agor Siop y Werin, ac mor falch iddo fedru agor ffynnon o Gymreictod yn y dre oedd mor agos i'w galon. Bob amser yn cael croeso cynnes wrth ymweld â nwyddau Cadwyn."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.