Newyddion S4C

Gwerthiant ceir newydd wedi disgyn i'r lefel isaf ers tri degawd

05/01/2023

Gwerthiant ceir newydd wedi disgyn i'r lefel isaf ers tri degawd

Mae gwerthiant ceir newydd wedi disgyn i'r lefel isaf ers 30 mlynedd.

Prinder cyflenwad sy’n cael y bai am fod cofrestriadau ceir newydd wedi gostwng i’r lefel isaf ers 1992.

Cofrestrwyd tua 1.61 miliwn o geir newydd yn 2022, yn ôl data a gafodd ei ryddhau gan Gymdeithas Gweithgynhyrchwyr a Masnachwyr Moduron (SMMT).

Mae hynny i lawr 2% o'i gymharu â'r 1.65 miliwn a gafodd eu cofrestru yn ystod y 12 mis blaenorol.

Dywedodd yr SMMT fod y dirywiad yn sgil y ffaith fod gweithgynhyrchwyr yn methu â bodloni'r galw am geir newydd oherwydd diffyg deunyddiau.

'Aros yr un fath'

Yn ôl Gari Wyn, perchennog Ceir Cymru, ym Methel ger Caernarfon mae’r sefyllfa yn debygol o aros yr un fath.

"Mwyaf sydyn mae gwerthiant ceir blynyddol wedi dod lawr dros y ddwy, dair blynedd 'ma, leni ma' nhw lawr i 1.6 miliwn sy’n golygu bod o 25% i lawr o be' oedd yn arfer cael ei gynhyrchu," meddai.

Ychwanegodd Gari, sydd â blynyddoedd o brofiad o werthu ceir bod dau reswm dros hyn.

“Y gwir amdani ma’ hynny oherwydd dau beth yn gyffredinol, y wiring loom sydd ddim yn dod o de ddwyrain Asia a hefyd y semiconductors, sef y partiau hynny sy’n gyfrifol am ffurfio bocsys trydanol sydd mewn ceir.

“Mae’r sefyllfa yma yn debygol o aros am flwyddyn arall, mae 'na rhai yn rhagweld y bydd 10% o gynnydd mewn cynnyrch ceir ond mae’r sefyllfa yn debygol i aros yr un fath am sbel hir eto.”

Mae’r DU wedi adennill ei safle fel ail farchnad geir newydd fwyaf Ewrop y tu ôl i’r Almaen.

'Blwyddyn anodd iawn'

Dywedodd Mike Hawes, prif weithredwr yr SMMT, fod 2022 yn “flwyddyn anodd iawn” ond mae arwyddion fod problemau cyflenwad yn “dechrau lleddfu”.

Ychwanegodd: “Mae’r farchnad fodurol yn parhau i fod ar chwâl o’i pherfformiad cyn y pandemig ond fe allai fynd yn groes i dueddiadau economaidd ehangach drwy sicrhau twf sylweddol yn 2023.

“Er mwyn sicrhau’r twf hwnnw, rhaid i’r llywodraeth helpu pob gyrrwr i fynd yn drydanol a gorfodi eraill i fuddsoddi’n gyflymach mewn seilwaith gwefru ledled y wlad.”

Dywedodd Mr Hawes fod angen “cyflymu buddsoddiad sylweddol” mewn gwefru ceir trydan.

Roedd y Nissan Qashqai ar frig safle cofrestriadau ceir newydd cyffredinol yn 2022 yn ogystal â Vauxhall Corsa, Tesla Model Y, Ford Puma a Mini.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.