Newyddion S4C

Nick Tompkins yn chwarae rygbi

‘Gwleidyddiaeth’ yw rheol 60 cap Cymru meddai Nick Tompkins

NS4C 04/01/2023

Mae Nick Tompkins wedi galw ar Gymru i gael gwared ar y rheol 60 cap “gwleidyddol” ar gyfer chwaraewyr sy’n ymuno â chlybiau y tu hwnt i ffiniau’r wlad.

Gallai’r rheol atal gyrfa ryngwladol y canolwr sy’n chwarae dros y Saracens os nad yw’n ymuno gydag un o’r rhanbarthau Cymreig yn y dyfodol.

Dywedodd Nick Tompkins wrth podcast Ruck y Times ei fod eisiau gweld “synnwyr cyffredin”.

“Mae’n hynod o rwystredig ac yn deillio o wleidyddiaeth yn hytrach na’r hyn sydd yn gweithio orau,” meddai.

“Does gen i ddim llais yn y penderfyniad ond hoffwn i weld y rheol 60 cap yn cael mynd.

“Iawn, mae’n bosib y bydd chwaraewyr yn methu wythnos yma a thraw neu gêm y tu allan i’r cyfnod rhyngwladol ac mae hynny’n anodd.

Ond mae gwleidyddiaeth y peth yn dal y chwaraewyr a’r tîm yn ôl.”

‘Talent’

Ar hyn o bryd does dim hawl gyda chwaraewyr sydd â llai na 60 cap i symud i glwb y tu allan i Gymru a chadw eu lle yn y tîm rhyngwladol.

Nid yw’r rheol eto wedi effeithio ar chwaraewyr gan gynnwys Nick Tompkins, Louis Rees-Zammit, Callum Sheedy, Tommy Reffell a Christ Tshiunza eto am eu bod nhw eisoes wedi bod yn chwarae i glwb y tu allan i Gymru wrth ennill eu cap cyntaf.

Ond os ydyn nhw’n symud i glwb arall y tu allan i Gymru ni fyddai modd iddyn nhw barhau i chwarae dros eu cenedl os nad oes gyda nhw eisoes o leiaf 60 cap.

“Rydw i’n credu’n gryf y dylai’r chwaraewyr gael chwarae yn y naill gynghrair neu’r llall,” meddai Nick Tompkins gan gyfeirio at Bencampwriaeth Rygbi Unedig ac Uwch Gynghrair Lloegr.

“Dydw i ddim yn dweud, ‘Peidiwch â chwarae yng Nghymru o gwbl,’ ond allwch chi ddim gwadu’r dalent, y sgil, yr hyfforddi a’r hyfforddi sy’n mynd ymlaen mewn clybiau yn Lloegr.

“Bydd yr hogiau hyn yn chwarae yn Ewrop, ac eisiau cael y profiadau hynny hefyd. Dylai'r ddau lwybr fod yn agored.

“Bydd bechgyn yn cael eu rhoi mewn sefyllfaoedd anodd, ac yn gorfod dewis a ydyn nhw am chwarae dros eu gwlad neu dros glwb.

“Mae hynny'n peri rhwystredigaeth – dylech chi allu gwneud y ddau. Ac yn y tymor hir bydd Cymru yn gryfach o ganlyniad.”

Llun: Nick Tompkins gan Chris Fairweather/Huw Evans Agency

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.