Newyddion S4C

Ymateb ‘amazing’ i ffilm Gymraeg yn trafod trawma cantores

04/01/2023

Ymateb ‘amazing’ i ffilm Gymraeg yn trafod trawma cantores

Mae aelod o grwp pop poblogaidd yn dweud bod yr ymateb y cafodd i ffilm Gymraeg wedi bod yn “amazing”.

Cafodd ffilm ‘Hunan Hyder’ ei darlledu y llynedd. Roedd yn trafod taith Marged Siôn wrth iddi ddelio â thrawma a bod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol ar ôl bod mewn perthynas dreisgar a chael ei threisio yn 21 oed.

Roedd bod ar y llwyfan gyda'r band Self Esteem wedi rhoi cyfle iddi brosesu rhywfaint o’r trawma.

"Lot o bobl yn cysylltu o’n i ddim yn nabod yn dweud bod e 'di cael effaith arnyn nhw, bod nhw yn nabod rhywun neu fod nhw eu hunain wedi bod yn y fath yna o sefyllfa.

“Ges i neges gan fenyw odd yn gweithio mewn refuge, fatha shelter a dweud bod hi di dangos y ffilm yn y shelter a stwff felna. So nath e gyrraedd lle o’n i moen iddo fe gyrraedd,” meddai’r ferch o Gaerdydd.

Ei gobaith trwy wneud y ffilm oedd dangos i berson arall sydd wedi bod trwy brofiadau tebyg bod modd trafod yn ei mamiaith er nad oes yna lot o iaith o gwmpas pethau fel trawma yn y Gymraeg meddai.

“Odd e yn ddechre sgwrs dwi’n meddwl fydd yn cario ymlaen.”

'Diolchgar'

Roedd 2022 yn flwyddyn “llawn o symud” iddi gyda pherfformiadau ar draws y byd. Ac mae sawl uchafbwynt wedi gan gynnwys enwebiad Mercury, perfformio ar raglen Graham Norton, gig Glanstonbury a chefnogi Adele.

Dyw’r cyfan “ddim rili yn phasio fi i fod yn onest. Fi’n mynd yn rili excited. Fi jest yn ddiolchgar i fod ‘ma i fod yn 'onest,” meddai gan chwerthin.  

Mae Marged yn credu bod poblogrwydd y grŵp yn ymwneud a’r ffaith bod eraill yn gallu uniaethu gyda nhw.

“O ran y sioeau byw mae pobl yn edrych ar y llwyfan ac yn gweld pedwar person, fi a dau backing singer arall a so ni 'di cael ein treinio fel dawnswyr a hwnna i gyd. So ma' na rhywbeth sydd yn eithaf accessible fi’n meddwl, lle mae pobl yn teimlo dyw e ddim yn pristine pop.

“Dy ni i gyd yn dalentog yn ein ffyrdd ein hunain. Ond dy’n ni ddim yn industry robots lle ni i gyd yn neud yr un peth a beth bydde falle pobl erill sydd yn cefnogi artistiaid pop erill yn y maes.”

Mae yna hefyd berthynas agos rhwng yr aelodau i gyd, a hynny meddai mewn diwydiant lle mae merched yn gallu cael eu gosod yn erbyn ei gilydd.

Ar y llwyfan mae gwisgoedd y merched yn amrywio o siwtiau i dops bach a siorts seiclo.

Dillad ar y llwyfan

“Ni di cael ryw sylwade os ni ddim yn gwisgo rhywbeth sydd yn ddigon minimum neu minimal. So you’re damned if you do, you’re damned if you don’t really. A fi’n meddwl gyda stwff felna, mae e i neud gyda sut ni’n teimlo ar y llwyfan, sut fi’n teimlo.”

Fe fydd yna drafodaeth yn aml os yw un ohonynt ar ei misglwyf ynglŷn â’r hyn y byddan nhw yn gwisgo.

“Ma na lot o siarad am hwnna a hefyd bod yn eitha radical, ‘Ie fi’n bloated ond mae pobl yn y stafell yma yn mynd i helpu fi i gredu neu i gofio bo fi yn brydferth, hyd yn oed os fi’n bloated neu yn sluggish'.”

Mae Marged yn trïo bod yn garedig tuag at ei chorff ac mae’n dechrau therapi i weithio ar hyn.

“Fi di cael lot o stwff o gwmpas fy ngwyneb i, yn stryglo gyda beth fi’n edrych yn fy ngwyneb ac yn cael adegau lle fi’n disassociatio o ran, ‘Sai’n edrych felna, that’s not me.’ Ond fi’n gorfod gweithio ar hwnna bob dydd i ddod at le lle dwi’n derbyn dyna pwy ydw i.”

Eleni fe fydd y gantores yn gwneud gwaith llais gyda grŵp o fenywod sydd wedi goroesi trais domestig, rhywbeth sydd yn agos at ei chalon fel rhywun sydd wedi bod trwy’r profiad ei hun.

Cerddoriaeth ei hun

“Lot o waith o gwmpas anadl, anxiety, lot o orwedd ar y llawr ac anadlu sydd yn rhywbeth fi’n meddwl dyw y menywod ddim wedi cael amser i neud.”

Yn ogystal mi fydd hi’n gweithio ar brosiectau gyda Theatr Genedlaethol Cymru a’r nod hefyd yw rhyddhau ychydig o gerddoriaeth fel artist unigol.

“Mae gyda fi ryw 60,70 cân. So fi rili angen mynd mewn i’r stiwdio a cael nhw lawr a dewis lle fi isie mynd gyda fe.”

Mis Medi yw’r gobaith, “ond fi di bod yn dweud hwn ers rhyw ddwy flynedd. So gawn ni weld!”.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.