Posib y bydd I’m a Celebrity yn dychwelyd i Gymru am yr eildro

Wales Online

Mae hi’n bosib y bydd cyfres realiti I’m a Celebrity, Get Me Out of Here ITV yn dychwelyd i Gymru am yr ail flwyddyn ar ôl i Brif Weinidog Awstralia ddweud na fydd borderi'r wlad yn ailagor tan o leiaf 2022. 

Dywedodd Scott Morrison nad oes gan bobl yn Awstralia'r awch i weld twristiaid, os fydd hynny’n golygu gorfod wynebu mwy o gyfyngiadau neu gyfnodau clo. 

Cafodd y rhaglen ei chynnal yng Nghastell Gwrych ger Abergele yn 2020, gyda chyflwynwyr y rhaglen, Ant a Dec, yn cadarnhau y bydden nhw’n hapus i ddychwelyd i’r safle am yr ail gyfres. 

Fore Iau fe wnaeth gohebydd Good Morning Britain, Richard Arnold, gadarnhau ar yr awyr fod I’m a Celebrity yn dychwelyd i’r Castell, ond nid yw’r cwmni cynhyrchu wedi cyhoeddi hynny’n swyddogol eto.  

Darllenwch y stori’n llawn yma. 

Llun: ITV