Newyddion S4C

Heddlu.

Heddlu'n ymchwilio i ymosodiad honedig ar ddyn 79 oed yng Nghaerffili

NS4C 31/12/2022

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i ymosodiad honedig ar ddyn 79 oed yng Nghaerffili.

Cafodd y dyn ei anafu ar High Street, Coed Duon, am tua 15:00 ar ddydd Iau, 29 Rhagfyr.

Cafodd y dyn ei gludo i'r ysbyty lle mae'n parhau mewn cyflwr sefydlog.

Cafodd dyn 35 oed o ardal Caerdydd ei arestio ar amheuaeth o ymosod, ac mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth amodol.

Mae'r llu yn gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth a fedrai fod o gymorth gyda'r ymchwiliad i gysylltu â nhw ar 101 gan ddefnyddio cyfeirnod 2200433334.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.