Newyddion S4C

Teyrnged i fenyw 'gofalgar' a fu farw mewn gwrthdrawiad yn Abergele

29/12/2022
Mary Anne Williams

Mae teulu menyw 71 oed a fu farw mewn gwrthdrawiad wedi talu teyrnged iddi.

Bu farw Mary Anne Williams o Fetws y Coed yng Nghonwy yn dilyn gwrthdrawiad ar Ffordd St Georges yn Abergele am 21:00 23 Rhagfyr.

Dywedodd ei theulu y bydd hi'n "gadael twll yng nghalonnau" ei theulu a ffrindiau.

"Roedd Mary yn wraig gariadus i Richard, mam i Tom, Jane a Henry a nain i  Olwen a Hedd.

"Mi oedd hi'n llawer o hwyl, gofalgar ac yn bresenoldeb egnïol. Roedd hi'n caru dawnsio mewn partis, chwarae jôcs a theithio. Roedd 'na wastad brosiect neu antur ar y gweill."

Mae Uned Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru yn apelio ar unrhyw un oedd yn dyst i'r gwrthdrawiad gysylltu gyda'r heddlu cyn gynted â phosib.

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth cysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru gan ddefnyddio'r cyfeirnod 22000946333.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.