Newyddion S4C

Biliau / Costau byw

Lansio hysbyseb teledu i annog pobl i arbed ynni

NS4C 27/12/2022

Wrth i gostau byw gynyddu, mae Llywodraeth y DU yn lansio hysbyseb teledu ddydd Mawrth er mwyn annog pobl i arbed ynni.

Mae'n rhan o fenter £18m y llywodraeth er mwyn codi ymwybyddiaeth am fesurau "rhwydd" y gall pobl eu cymryd er mwyn lleihau eu biliau yn ystod misoedd y gaeaf.

Bydd yr hysbyseb 30 eiliad yn cael ei darlledu ar y prif sianeli o ddydd Mawrth ymlaen, gan gynnig argymhellion ar sut i arbed ynni. 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.