Newyddion S4C

Marwolaeth Birmingham

Teyrnged i ddyn a gafodd ei drywanu mewn clwb nos yn Birmingham

NS4C 27/12/2022

Mae'r heddlu wedi enwi dyn 23 oed fu farw ar ôl cael ei drywanu mewn clwb nos yn Birmingham ar Ŵyl San Steffan.

Ymosodwyd ar Cody Fisher yng nghlwb Crane yn y ddinas ychydig cyn 23:45 wedi adroddiadau fod dyn wedi cael ei drywanu. 

Bu farw hanner awr yn ddiweddarach.

Mewn datganiad ddydd Mawrth, dywedodd ei deulu "eu bod nhw wedi torri ein calonnau. Rydw i wedi colli fy ffrind gorau. Mae fy nheulu a minnau yn gofyn am breifatrwydd a pharch yn ystod y cyfnod torcalonnus yma."

Dywedodd yr heddlu fod ei deulu wedi cael gwybod a byddant yn cael cefnogaeth gan swyddogion arbennig.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.