Newyddion S4C

S4C

Tri o bobl yn cynnwys merch dair oed wedi eu hanafu mewn gwrthdrawiad

NS4C 25/12/2022

Mae tri o bobl, gan gynnwys merch dair oed, wedi’u hanafu mewn gwrthdrawiad ar ddydd Nadolig, meddai’r heddlu.

Digwyddodd y ddamwain tua 13:00 yn y Coed Duon yng Ngwent.

Dywedodd Heddlu Gwent fod y digwyddiad yn ymwneud â Vauxhall Corsa, Mini Cooper a Vauxhall Astra.

Mae dyn 29 oed wedi dioddef anafiadau sy’n bygwth ei fywyd, gyda merch dair oed wedi’i hanafu’n ddifrifol, a dynes 33 oed wedi’i hanafu.

Roedd y tri yn teithio yn y Corsa, ac maen nhw wedi eu cludo i'r ysbyty.

Mae gyrrwr y Mini Cooper wedi dioddef mân anafiadau, ac mae wedi cael ei arestio ar amheuaeth o dair trosedd - yn cynnwys achosi anaf difrifol drwy yrru’n beryglus, a gyrru dan ddylanwad diod neu gyffuriau meddai llefarydd ar ran yr heddlu.

“Rydym wedi bod yn gwneud ymholiadau i ddod o hyd i Vauxhall Astra coch, oedd hefyd yn cael ei yrru ar y ffordd ar y pryd ac rydym bellach wedi dod o hyd i’r car.

“Mae dyn arall, 25 oed, wedi’i arestio ar amheuaeth o achosi anaf difrifol drwy yrru’n beryglus.

“Mae’r ddau ddyn yn parhau yn nalfa’r heddlu.”

Mae'r heddlu'n apelio am dystion.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.