Newyddion S4C

John McFall ESA

Cyhoeddi'r gofodwr Prydeinig cyntaf gydag anabledd corfforol

NS4C 23/11/2022

Mae'r gofodwr Prydeinig cyntaf sydd ag anabledd corfforol wedi ei gyhoeddi.

Mae John McFall yn gyn-athletwr Paralympaidd ac fe enillodd fedal efydd yng Ngemau Paralympaidd 2008 yn Beijing.

Mae'n un o'r gofodwyr cyntaf i gael eu cyhoeddi gan yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd ers 2009.

Yn dilyn damwain beic modur a olygodd bod yn rhaid torri ei goes i ffwrdd yn 19 oed, fe ddysgodd John i redeg eto.

Mae'n gyn-fyfyriwr Prifysgolion Abertawe, Prifysgol Cymru a Phrifysgol Caerdydd.

Yn ystod ei astudiaethau meddygol, fe weithiodd fel cynorthwyydd nyrsio yn Hosbis Marie Curie yng Nghaerdydd rhwng 2009 a 2011.

"Yn gynnar yn 2021, pan ddaeth yr hysbyseb am ofodwr gydag anabledd corfforol, fe ddarllenais yr hyn oedd yn ofynnol a meddyliais 'Waw, mae hwn yn gyfle mor fawr a diddorol'," meddai.

"Ac roeddwn yn meddwl y byddem yn ymgeisydd da iawn i helpu ESA i ateb y cwestiwn yr oedden nhw'n ei ofyn - a fedrwn ni gael rhywun gydag anabledd corfforol i'r gofod?"

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.