Newyddion S4C

Ieir / Dofednod

Archfarchnad arall i gyfyngu ar werthu wyau 

The Independent 22/11/2022

Tesco yw’r archfarchnad ddiweddaraf i ddogni wyau i gwsmeriaid oherwydd problemau yn y gadwyn gyflenwi.

Dim ond uchafswm o dri bocs bydd siopwyr yn gallu eu prynu, a bydd hyn yn cael ei fonitro pan fyddant yn cyrraedd y ddesg dalu.

Ar hyn o bryd mae ffermwyr yn wynebu dwy elfen sy'n effeithio ar gyflenwadau wyau, sef costau cynhyrchu cynyddol ac achosion o ffliw adar.

Mae penderfyniad Tesco yn dilyn penderfyniad Aldi a Lidl, a ddechreuodd ddogni wyau i gwsmeriaid yr wythnos ddiwethaf.

Rhagor yma. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.