Newyddion S4C

S4C

Gareth Bale ddim yn mynd i wisgo band braich 'OneLove' yn ystod gêm Cymru

NS4C 21/11/2022

Mae tîm pêl droed Cymru wedi cyhoeddi na fydd Gareth Bale yn gwisgo band braich 'OneLove' yng Nghwpan y Byd ar ôl i FIFA rybuddio y gallai'r capten dderbyn cerdyn melyn.

Bwriad y band braich amryliw yw hybu amrywiaeth a chynhwysiad fel rhan o ymgyrch ehangach yn erbyn gwahaniaethu mewn pêl-droed.

Fore dydd Llun fe gafodd datganiad ei gyhoeddi ar y cyd rhwng Cymdeithas Bêl Droed Cymru, Lloegr, Yr Almaen, Gwlad Belg, Yr Iseldiroedd, Swistir a Denmarc, dan enw Gweithgor Hawliau Dynol UEFA.

Yn y datganiad fe ddywedodd y Gweithgor fod y gwledydd wedi bod yn barod i dalu dirwy oherwydd rheolau FIFA am wisg chwaraewyr, ond nad oedden nhw yn barod i'r chwaraewyr orfod derbyn cerdyn melyn neu hyd yn oed adael y cae. 

"Rydyn ni yn rhwystredig iawn gyda phenderfyniad FIFA sydd yn ein tyb ni yn ddigynsail. Fe ysgrifennon ni at FIFA ym mis Medi gan ddatgan ein dymuniad i wisgo band braich 'OneLove' er mwyn hyrwyddo bod yn gynhwysol ond chafon ni ddim ymateb. 

"Mae ein chwaraewyr a hyfforddwyr yn siomedig. Maent yn gredwyr cryf mewn bod yn gynhwysol ac fe fyddant yn dangos cefnogaeth mewn ffyrdd eraill."

Mewn ymateb i'r newyddion, fe wnaeth arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, feirniadu'r penderfyniad "creulon". 

“Dyma Gwpan y Byd lle mae croeso i fod i bawb – oni bai, wrth gwrs, eich bod chi’n LDHT+ neu’n cyd-sefyll gyda phobl LDHT+.

“Mae penderfyniad FIFA i gosbi chwaraewyr am wisgo band One Love yn atgas ac yn greulon. Rhaid iddynt wrthdroi eu penderfyniad niweidiol ar unwaith.

“Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi gweithio’n galed i wneud y gêm yn ddiogel ac yn gynhwysol. Rhaid cario'r neges honno o gariad a chynwysoldeb i'r byd heb ofn na chasineb. Rhaid i FIFA amddiffyn hawliau pobl LHDT+ waeth ble mae'r gêm yn cael ei chynnal."

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig hefyd wedi cwestiynu'r penderfyniad. Dywedodd y Gweinidog Cysgodol dros Chwaraeon, Tom Giffard: "Mae'r newid sydyn yma yn amlwg yn arwydd o ddylanwad uniongyrchol FIFA o ganlyniad i ddymuniadau awdurdodau Qatar.

"Rydym yn cefnogi penderfyniad CBDC i ofyn i Gareth Bale i beidio gwisgo'r band. Mae'r penderfyniad anodd yma yn uwcholeuo'r broblem, gan ei gosod yng nghanol yr holl sylw ar Gwpan y Byd."

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Jane Dodds, wedi dweud fod y penderfyniad yn profi na ddylai'r bencampwriaeth fod wedi ei chynnal yn Qatar yn y lle cyntaf.

"Mae'r penderfyniad hwn hefyd yn codi mwy o gwestiynau dros benderfyniad Llywodraeth Cymru a Mark Drakeford i fynychu'r bencampwriaeth, fel yr wyf eisoes wedi datgan, dydy trafodaethau tu ôl i ddrysau caeedig ddim yn ddigon, yn enwedig os ydy Qatar yn sensora unrhyw ddangosiadau cyhoeddus o gefnogaeth.

"Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig bob amser yn sefyll i fyny dros hawliau'r gymuned LHDT+, ynghyd â'r menywod a'r gweithwyr tramor sydd hefyd wedi cael eu hawliau wedi eu distewi neu eu gwyngalchi yn y bencampwriaeth hon."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.