Newyddion S4C

Jeremy Hunt HoC

Rhybudd am ostyngiad mewn safonau byw yn sgil datganiad yr hydref

NS4C 18/11/2022

Mae disgwyl i Jeremy Hunt amddiffyn ei gynlluniau economaidd wedi i arbenigwyr rybuddio y gall safonau byw ostwng yn sylweddol yn sgil datganiad yr hydref. 

Fe wnaeth y Canghellor gyhoeddi ei gynlluniau economaidd ddydd Iau, gan gyflwyno cymysgedd o drethi ychwanegol a thoriadau mewn gwariant gwerth £55 biliwn. 

Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (OBR), sydd yn llunio rhagolygon economaidd i gyd-fynd gyda chynlluniau'r llywodraeth, wedi rhybuddio y gall lefelau incwm aelwydydd i wario ostwng 7.1% dros y ddwy flynedd nesaf. 

Dyma'r lefel isaf ers dechrau cadw cofnod yn 1956/7 ac yn sgil cyhoeddiad Mr Hunt, fe fydd y baich treth ar ei uchaf ers yr Ail Ryfel Byd. 

Mae'r OBR hefyd yn rhybuddio y gall pobl wynebu biliau uwch a diweithdra wrth i'r economi fynd i mewn i ddirwasgiad, gan ragweld y bydd yr economi yn crebachu  1.4% yn 2023. 

Wrth iddo gyhoeddi datganiad yr hydref, dywedodd Jeremy Hunt ei fod yn "onest am y sialensiau" sy'n wynebu'r economi.

Dywedodd bod tair blaenoriaeth ganddo, sef "sefydlogrwydd, twf a gwasanaethau cyhoeddus".

Yn ôl Llywodraeth y DU, bydd Llywodraeth Cymru yn cael £1.2 biliwn ychwanegol yn dilyn y cyhoeddiad.

Ond mae prif weinidog Cymru, Mark Drakeford, wedi dweud fod y cyhoeddiad yn rhoi "pwysau pellach ar filiynau o bobl sydd eisoes yn ei chael hi'n anodd gyda'r argyfwng costau byw".

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.