Newyddion S4C

bev ac iwan

Yr argyfwng costau byw yn gwasgu ar gyllideb aelwyd o Ddinbych

NS4C 15/11/2022

Gyda Chyllideb yr Hydref yn cael ei chyhoeddi ddydd Iau, mae disgwyl i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi rhagor o doriadau yn ogystal â chodi trethi, gan effeithio ar gyllidebau aelwydydd miliynau o bobl.

Er bod Iwan a Bev Jones o Ddinbych yn gweithio'n galed, mae'r argyfwng costau byw yn gwasgu.

“Mae pres yn mynd cyn gyntad a mae o’n cyrraedd” meddai Iwan.

Gas un diwrnod, 'letric diwrnod wedyn, gas eto diwrnod ar ôl diwrnod mae o jest yn mynd a mynd a mynd.”

Weldiwr llawn amser ydi Iwan, a Bev ei bartner yn gweithio mewn cegin ysgol.

Maen nhw’n cael lwfans teulu a chredyd treth ond maen nhw’n ei chael hi’n anodd.

Mae Iwan yn cael ei gyflog ar brynhawn Gwener ac erbyn dydd Sadwrn “mae o i gyd wedi mynd.”

“Gen ti rent i’w dalu, gas, letric, car i redag. Mae popeth yn ddrud ddrud ddrud.”

Wrth i gostau gynyddu, dydy cyflogau ddim, yn ôl Bev.

Image
bev ac iwan
Er bod Iwan a Bev Jones o Ddinbych yn gweithio'n galed, mae'r argyfwng costau byw yn gwasgu.

"Tyda ni ddim yn sôn am geiniogau, mae’r prisiau yn codi llawer mwy na hynny,” meddai.

"Mae o fel petai chi’n mynd i’r gwaith, ond wedyn sgen i’m syniad lle ma’r arian i gyd yn mynd.”

Mesurydd talu-wrth-fynd sydd yn y tŷ, ac mae’r cwpl yn tybio eu bod nhw’n gwario dros £250 y mis. 

Yn ystod yr wythnos waith a gyda'r plant yn yr ysgol, mae Iwan yn dweud eu bod nhw’n gwario tua £8 bob dydd ar nwy a thrydan, ond ar benwythnosau mae eu defnydd yn cynyddu.

“Mae yna fwy o fwyd yn cael ei fwyta, mae na fwy o letric, mae yna fwy o gas.”

Fel teulu, mi roedden nhw’n arfer coginio llawer o fwyd cartref gan ddefnyddio llysiau ffresh, ond erbyn hyn maen nhw wedi diffodd y popty yn gyfan gwbl, a bellach yn dibynnu ar beiriant ffriwr aer, sy’n defnyddio llai o drydan.

Mae pawb yn y yn ceisio arbed ynni, gan gynnwys Gwion sy'n 14 oed. 

“'Da ni yn troi y golau off pan 'da ni ddim mewn ‘stafell," meddai.

"A 'da ni yn cofio cau drysau er mwyn neud yn siwr fod y llofftydd yn gynnes amser gwely."

Mae’r plant yn mynd i siopa bwyd efo eu rhieni, ond yn sylwi nad ydyn nhw yn cael prynu gymaint ag yr oedden nhw.

“Oeddan ni yn cael fel 5 neu 4 o fagiau, rwan 'da ni ond yn cael tri neu ddau,” meddai Sioned sy'n 12 oed.

Wrth i wleidyddion San Steffan fynd ati i gael trefn ar y cyfrifon, mae 'na deuluoedd yn trio gwneud yr un fath drwy Gymru.

“Does na’m pwynt codi ffrae, does na’m pwynt gwylltio. Does ’na’m byd yn mynd i newid. Nawn nhw byth gwrando arna ni," meddai Iwan. 

“Yr unig beth nawn nhw ydi brwshio ni dan y llawr, as long as bod nhw yn iawn yn y top. Maen nhw’n anghofio am y pobol bach fatha ni.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.