Newyddion S4C

Sbwriel

Angen i Gyngor Caerdydd weithredu 'ar frys' i wella perfformiad ailgylchu

NS4C 16/11/2022

Mae angen i Gyngor Caerdydd weithredu 'ar frys' er mwyn gwella perfformiad ailgylchu, yn ôl adroddiad diweddar gan Archwilio Cymru. 

Ar hyn o bryd, Cyngor Caerdydd sydd gyda'r perfformiad ailgylchu isaf yng Nghymru. Ond mae'r perfformiad yn well na dinasoedd tebyg yn Lloegr. 

Mae'r adroddiad yn dweud fod gwasanaethau'r Cyngor wedi gwella ond bod y cyfraddau yn parhau yn wael. 

Er hyn, fe wnaeth yr adroddiad gydnabod fod yna rai gwelliannau wedi bod, gan gynnwys patrwm gweithio newydd ar gyfer casgliadau gwastraff.

Ond yn ôl yr adroddiad, mae'r Cyngor yn wynebu cael ei gosbi yn ariannol gan Lywodraeth Cymru os nad yw'n cyrraedd y targed ailgylchu statudol o 70% erbyn 2024/25.

Dywed yr adroddiad nad yw'r cyngor wedi rhoi strategaeth ar waith eto i wella’i berfformiad ailgylchu, ac mae cyfraddau ailgylchu’n "dal i fod yn wael ac yn sylweddol is na’r targedau statudol".

Ychwanegodd yr adroddiad nad oedd y cyngor wedi datblygu "strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu" eto i wella’r modd y mae’n ymgysylltu â thrigolion ac i lywio perfformiad gwell, ac mae tai amlfeddiannaeth a gwastraff masnach yn dal i fod yn heriau allweddol i’r cyngor eu datrys er mwyn gwella’i berfformiad ailgylchu.

Caerdydd ydy'r ardal sydd gyda'r mwyaf o fflatiau a thai lle mae sawl person yn byw yno yng Nghymru.

Mae Newyddion S4C wedi cysylltu gyda Chyngor Caerdydd am ymateb.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.